भूकम्पपीडितलाई इयूको अट्ठाइस करोड असी लाख

प्रतिक्रिया दिनुहोस्