स्वच्छ खानेपानी पाउनु सबैको नैसर्गिक अधिकार होः मन्त्री यादव

प्रतिक्रिया दिनुहोस्