जाजरकोट भूकम्पका मृतकमध्ये ७८ बालबालिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस्