कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णखोप प्रदेश घोषणा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्